Štedrovečerné služby Božie o 15:00 hod.

Kazateľ: V. Ferenčík

Štedrovečerné Služby Božie
24. 12. 2015 (15.00 hod.) program na stiahnutie sv15h_2015