Štedrovečerné služby Božie o 17:00 hod.

Kazateľ: M.Bochnička

Štedrovečerné služby Božie – 24.12.2015
PROGRAM (17.00 hod.) na stiahnutie sv17h_2015