Tieto Vianoce 2015

Koledovanie na Štefana - podbreziny (4)… neboli biele, ale boli pestré hneď od úvodu. Záplava detí či večerná romantika prítmia a rozsvieteného kostola. Na štedrý večer bol kostol opäť dvakrát plný. O tretej vystúpili deti z detskej besiedky a zborový spevokol. O piatej sme zasa vítali Mesiáša so zvukmi gitár, harmoniky, husiel a kachonu. Tie sa po službách Božích preniesli aj von a spev koledníkov sprevádzal vychádzajúcich ľudí asi až k autám.
Služby Božie na Božie narodenie boli slávnostné a ako jedny z mála počas Vianoc boli bez „prísad“. Všetko sa však zmenilo už ďalší deň. Pamiatka na diakona Štefana so sebou prináša vždy dve chute naraz. Sladkú, lebo viera a služba Štefana je jedným z prvých príkladov praktickej aplikácie príchodu Ježiša Krista, Božieho Syna, do nášho života a kyslú, lebo Štefan za to zaplatil tú najvyššiu daň. Keď však tieto dve chute precízne zmiešate vznikne niečo osviežujúce. Takými boli aj koledy, ktorými naši multigenerační koledníci na čele s bratom farárom Mariánom Bochničkom naplno rozozvučali nielen kostol na ranných službách Božích, ale aj penzióny na Podbrezinách a v Ondrašovej, kostol v Iľanove a klub dôchodcov a okolie zvoničky v Demänovej. Tieto stretnutia boli opäť veľkým povzbudením pre všetkých prítomných.
Koledovanie na Štefana - hl (3)Nedeľa bola opäť iná. Po vzore nedele po JKgames sme ju ladili do moderna. Už sme to nenazvali mládežníckymi službami Božími, lebo tieto služby Božie tu mali byť pre všetkých. Staré s novým sa tu spojilo v krásnej ľahkosti a pochvalné slová od ľudí všetkých generácií nás už teraz motivujú takéto služby Božie rozvíjať (záznam z nich si môžete pozrieť tu). Bonusom boli opäť medovníčky z dielne našich dievčat-žien z mládeže.
Spolu sme sa v kostoloch stretli aj na Silvestra a Nový rok a potom v nedeľu. Je dobré sa stretávať aj mimo služieb Božích a dobrou príležitosťou bolo aj tzv. „Zborové popoludnie“, ktoré sa doslova odohralo v nedeľu 3.1.2016 v našom Zborovom dome. Najskôr sa predviedli deti. Synchronizovane zarecitovali básničky a ukázali tiež svoje divadelné schopnosti pri scénke „Najväčší dar“. Slovom sa prihovoril brat farár Vladko Ferenčík, koledníci zahrali niekoľko kolied a mládežníci predviedli svoju scénku „Betlehemský hostinský“. V tej nám vianočný príbeh Vianočné zborové popoludnie (12)sprítomnili cez pohľad hostinského, ktorý Jozefa s Máriou prichýlil do svojej maštale. Na záver rôzne generácie odpovedali na kvízové otázky brata farára Ľubomíra Kordoša. Celé popoludnie pre nás zorganizovala sestra farárka Lydka Kordošová s veľkým osobným vkladom všetkých vystupujúcich. Bolo opäť dobre vidieť, že náš zbor tvoria mnohí ľudia, ktorým na ostatných záleží.
Vianočné obdobie sme zavŕšili službami Božími na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom („traja králi“) s nevšednou kázňou o spoliehaní sa na hviezdy. Záznam si môžete pozrieť tu.
Dobrá správa je, že Vianoce sviatkami nekončia a sú pre nás mementom, že Kristus k nám fyzicky príde ešte raz. Sme na to pripravení? Zo zboru budeme robiť aj tento rok všetko preto, aby sme boli. Bude to opäť dobrodružné.
Prajeme nám všetkým preto veľa odvahy a Božieho požehnania.

Fotky z Vianoc v zbore nájdete tu.
Záznamy služieb Božích nájdete tu.