Traja králi 6.1.2016


Služby Božie 6.1.2016, L.Kordošová; kázeň od: 23:10, Mt 2. 1-12 ; oznamy: 41:10
Čísla piesní: 52, 77, 49, A19, 63