Vianočné koledovanie

Vianoce a koledy patria jednoducho k sebe. Je to pekné spojenie ľudovej nôty a zvesti o tom „čo sa vskutku stalo,“ a síce, že k nám prišiel sám Boh, aby preklenul tú priepasť zvanú hriech, ktorá nás od neho dlho oddeľovala. To je tá veľká radosť Vianoc, s ktorou sa s nami aj ďalšími zbormi delili počas sviatkov opäť naši spevokolisti.

Začali štedrovečernými službami Božími, vystúpili na našom vianočnom zborovom popoludní a navštívili našich bratov a sestry v Liptovskom Jáne, Smrečanoch a Krmeši.

Tu je niekoľko fotiek z ich vystúpení.RV