Vianočné mládežnícke služby Božie

Vianočné mládežnícke Služby Božie 28.12.2014
Vianočné mládežnícke Služby Božie 28.12.2014

Kto prechádzal 28.12.2014 medzi 10:30 a 11:30 okolo vrbického kostolíka určite spozornel. Zvuky gitary, klávesov, huslí, čela, kachonu či saxofónu sa dynamicky niesli vzduchom na oslavu nášho Boha. Kostol blízky nielen mladým, ale podľa účasti, všetkým vekovým kategóriám, priniesol do vianočného času veľmi osobné oživenie. Kázeň brata farára Mariána Bochničku o tom, čo prináša posolstvo prvej kapitoly ev. podľa Jána – Slovo sa stalo Telom, bola výstižná a trefná. Prišli modlitby prítomných a potom prekvapenie. Jeden z našich už dospelých mládežníkov sa dal práve počas služieb Božích pokrstiť. Vladko Holan sa stal jedným z nás. Záväzne vstúpil do vzťahu Bohu, keď mu takto povedal, že ho berie skutočne vážne. Bolo to síce rýchle, ale krásne. Mládežníčky nám spoločne pripravili medovníčky zaujímavých tvarov (aj brat farár dostal svojho farimacíka;-]) a spolu sme si ich v dobrej nálade spoločenstva mohli priamo pred kostolom vychutnať. Môže sa zdať, že to bola milá idylka a skutočne bola, ale najväčšie potešenie plynie z toho, že mnoho z prítomných túžilo dať niečo ostatným. Dať bez bratia, dať pre povzbudenie iných. A to splnilo svoj cieľ. Myslím, že za celý zbor môžeme všetkým zaangažovaným povedať: „Ďakujeme“.

FOTOGALÉRIA

RV