Vianočné zborové popoludnie

m17Už uplynulo niekoľko rokov, odkedy sa naposledy uskutočnilo zborové vianočné podujatie s programom všetkých vekových kategórií. Počas týchto vianočných sviatkov sme sa však vďaka sestre farárke Lydke Kordošovej a ďalších aktívnych členov zboru rozhodli v zbore zaprášenú tradíciu obnoviť.  28.12.2014 to prišlo. Zaplnené hľadisko v sále nášho cirkevného domu šumelo očakávaním a účinkujúci so zdravou dávkou trémy povzbudzovali jeden druhého. Zakrátko sa roztvorila opona a program mohol začať.

Deti pod vedením Zuzky Hlavnovej a Alicky Vrbičanovej predviedli spoločný spev a krásne dynamické pásmo básničiek. Nasledovalo ovocie spolupráce detí, mládežníčok, dorasťáčok a našich duchovných. Dramatické a dôvtipné stvárnenie posolstva vianočnej hviezdy vyvolalo milé úsmevy na perách snáď všetkých prítomných. Zamyslením nad textom prvej kapitoly Evanjelia podľa Jána: „Do svojho vlastného prišiel a Jeho vlastní Ho neprijali” sa k nám prihovoril br. farár Ľubomír Kordoš. S pásmom tradičných aj menej tradičných kolied a piesní vystúpili naši spevokolisti pod vedením brata farára Mariána Bochničku a ďalší náš vzácny brat farár, brat farár Vladko Ferenčík, ktorý celé popoludnie aj moderoval, mal pre nás prichystaný tímový vedomostný kvíz. Niekoľko interaktívnych súťaží a milý spoločný neformálny čas pri kávičke a koláčiku urobili veľmi dobrú bodku za celým podujatím.

Mohlo by sa zdať, že dnes podujatia podobného typu vyšli z módy, no ak ste sa tohto zborového popoludnia zúčastnili určite nám prisvedčíte, že bude veľmi dobré ak sa takto opäť v dohľadnom čase stretneme. Máme byť veru v našom zbore za čo vďační.

Fotky – fotogaléria

RV