Zborový deň 2015

4.0V nedeľu 23. augusta sme už tradične zažili spoločný zborový deň. Spievaním, svedectvami, dobrým slovom, ale aj dobrým gulášom sme sa spoznali opäť o niečo viac.

Najskôr sme sa zišli na raňajších službách Božích, kde sme si spomenuli na vzácneho brata farára Jozefa Juráša, ktorý svoju vieru v Krista a službu nezaprel ani napriek prenasledovaniu. Tento rok je to štyridsať rokov od jeho úmrtia.

O štvrtej hodine poobede sme sa stretli opäť, aby sme si vypočuli pásmo tradičných piesní v podaní našej kapelky aj so slovami povzbudenia. Potom sa nám prihovorili ľudia, ktorí sú angažovaní v rôznych službách zboru. Povedali nám v akých situáciách sa nachádzajú dané služby, čo ich teší a s čím bojujú. To preto, aby sme sa za nich mohli modliť a v prípade potreby vedeli aj priložiť ruku k dielu. Za službu detskej besiedky hovorila sestra farárka Lydka Kordošová, za konfirmandov Matúš Stáňa, za mládež Edo Jančuška a za diakoniu Kvetka Antolová.

7Od obeda každému už čo to vytrávilo, a tak sa na spoločný guláš z varechy Ivka Klčovského nejeden tešil. Futbalisti si tento pôžitok museli nechať na neskôr. Mládežníci vyzvali ostrieľaných mužov v strednom veku na zmeranie síl. Nakoniec to bol skôr mix proti mixu, ale hlavné je, že z toho mali všetci prítomní radosť a aj slušný športový zážitok. Ostatní si zatiaľ za zvuku akordeónu pána Brosku zo Závažnej Poruby pospevovali a vymieňali najnovšie zážitky alebo sa len tak rozprávali a spoznávali pri kávičke, čaji a dobrom koláči. Naša mládež, zvlášť naše mládežníčky sa postarala o skvelé prostredie našej vonkajšej kaviarničky a o svižnú obsluhu. A tak si aj naše sestry Alicka Vrbičanová a Lenka Bílková, ktoré doposiaľ boli takmer vždy niekde v kuchyni pripravujúc všetko potrebné mohli zborový deň naozaj užiť.

Tento deň mal určite zmysel.  Starší sa spoznali s mladšími, známi s neznámymi. Navzájom sme si slúžili, pomáhali, povzbudzovali. Náš zbor sa tak opäť stal osobnejšou skupinou ľudí, cirkvou. To je základ, pre akékoľvek iné aktivity zboru.

Ján Blcháč

FOTKY z akcie.