Pamiatka na obete dopravných nehôd 15.11.2015

Kázeň: riaditeľ úradu ekumenickej pastoračnej služby pplk. Mgr. Milan Petrula

Zo spevníka sa spievali piesne: 186, 664, 519. (A 68)

Článok o oslavách si prečítajte tu.