Práve prezeráte

2014

Pamiatka na obete dopravných nehôd

Posledná nedeľa pred adventom (23.11.2014) bola v našom zbore venovaná pamiatke na obete dopravných nehôd. Ide o celosvetovú iniciatívu (viď http:// worlddayofremembrance.org/), ktorá mala …

Deň zborovej diakonie

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Nedeľa 16. novembra 2014 bola venovaná zborovej diakonii. Náš mikulášsky cirkevný zbor spolu s Liptovsko-oravským seniorátom …