Práve prezeráte

2023, Stránka 2

Služby Božie 5.11.2023

kázeň: 23:50 min. Iz. 44.k.:21.-22.v. (V.Ferenčík) oznamy: 41:50 min. piesne: 382,238,217,A61,360

Služby Božie inak

Dnes 5. novembra 2023 boli po čase opäť iné služby Božie. Vo Vrbickom kostole sme sa pred Pánom Bohom stretli v modernejšom …

Služby Božie 29.10.2023

kázeň: 19:57 min. Lk. 19.k.: 1-10.v. (V. Ferenčík) oznamy: 39:50 min. piesne: 189, 288, 202, A58, 355