Práve prezeráte

2023

Služby Božie 17.12.2023

Kázeň: 23:20 min. Matúš 11:2-6 Oznamy: 42:08 Vystúpenie detí MŠ Magdalénka: 47:30 Piesne: 18,10,25,A8,26

Služby Božie 26.11.2023

kázeň: 24:15 min. Zj. 4.kap. od 1.v. (V.Ferenčík) oznamy: 42. min. príhovor – Lýdie Číž: 52:20 min. piesne: 192,684,199,A86,691