Práve prezeráte

2018

služby Božie 25.12.2018

Priamy prenos vysielaný RTVS Piesne: 32; 34; A11; 47; 35; A12; 592 Kázeň: Mgr. Slavomír Sabol, zástupca generálneho biskupa a dištriktuálny biskup …

služby Božie 24.12.2018

15:00 spevokol: 17. min kázeň: 47:25 min. Iz.62:6,7,10-12v. (V. Ferenčík) spevokol: 1:07:35 hod. recitácia: 1:10:15 hod. tichá noc: 1:13:00 hod. piesne: 19.28.38,52,60,41,A7,12 …

služby Božie 23.12.2018

kázeň: 19:20 min. 5.M.18:15.-19,v. (V. Ferenčík) v.P.: 36:15 min. oznamy: 1:18:55 hod. piesne: 24, 18, 25, A8, 26; VP: 21, 22, 304

služby Božie 9.12.2018

kázeň: 24:45 min. Mar. 1: 14-15 (M.Bochnička) oznamy: 44:55 min. piesne: 2, 21, 4, A2,18; VP: 322, 298