Práve prezeráte

2016, Stránka 2

Pamiatka obetí dopravných nehôd 2016

Tretia novembrová nedeľa je od roku 2005 Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd. Tento pamätný deň, ktorý má počiatky v Británii a najprv …

Ekumenické služby Božie

Vo štvrtok 17. novembra 2016 sa o 15:30 hod. v hlavnom evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši uskutočnili ekumenické služby Božie pri príležitosti sviatku Dňa boja …

Deň zborovej diakonie

Nedeľa 13.11.2016 sa niesla v duchu zborovej diakonie a praktickej pomoci nevládnym. Začali sme spoločne službami Božími, po ktorých sme položili kytice na hroby …

Služby Božie 13. 11. 2016

kázeň: 23 min. 1.Kor 12: 12-14, 27 (V.Ferenčík) oznamy: 41:15 min. piesne: 209, 553, 460, 496 Antifóna 55

Služby Božie 6. 11. 2016

kázeň: 18. min. Mt 9:18-26 (M.Bochnička) oznamy: 43:10 min. piesne: 188, 525, 199, 642 Antifóna 58 V.P.: 297, 1.v. ; 298