Práve prezeráte

2019

služby Božie 29.12.2019

 Kázeň: 22:40. min. Lk. 2:9.-14.v. (V.Ferenčík) Oznamy: 43:10. min. spevokol: 45:50 min. Piesne: 382,42,49,A13,52

Pamiatka na obete dopravných nehôd

V tretiu novembrovú nedeľu 17. 11. 2019 sa v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konali spomienkové služby Božie pri príležitosti svetového dňa …