Práve prezeráte

2017

Služby Božie 31.12.2017

začiatok: 9:00 kázeň: 22:30 min. 1.Tim.2:3-4v. (V.Ferenčík) Oznamy: 40:50 min. piesne: 43,55,51,A17,53 začiatok: 17:00 kázeň: 18:50 min. Žalm 90:12 v. (M.Bochnička) Oznamy: …

Vianočný organový koncert

 „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec …

Služby Božie 24.12.2017

začiatok: 9:00 kázeň: M.Bochnička piesne: 2, 20, 4, A8, 22 začiatok: 15:00 kázeň: 41:30 min. 1.Mojžiš 3:1-13 (Ľ.KORDOŠOVÁ) piesne: 19,A1,9,49,A11,38,60,41 začiatok: 17:00 …

Medovníkovanie

Už niekoľký rok držia naše dievčatá z mládeže tradíciu pečenia a zdobenia medovníkov, ktoré potom rozdávajú po vianočných Bohoslužbách. Tentokrát boli v …

Vitie adventných vencov

Stáva sa to pomaly tradíciou, že sa stará fara v Liptovskom Mikuláši premení v posledný piatok pred 1. adventnou nedeľou na prírodnú …